Velkommen til Oslo Maskinistforening

Kontortid: Tirsdag, Onsdag og Torsdag klokken 1000 – 1400

Medlemsmøte avholdes første tirsdag i måneden klokken 1800, unntatt juni, juli, august.

Pensjonistmøte avholdes tredje tirsdag i måneden klokken 1200, unntatt juni, juli, august. Det serveres snitter på pensjonistmøtet.

Saker som ønskes diskutert i foreningen kan tas opp på medlemsmøtene, eventuelt sendes foreningens styre. Referat fra møtene gjennomgås på medlemsmøtene.

Nytt fra foreningen

Her er oversikt over turer og arrangement 2023

Scroll to Top