Om Oslo Maskinistforening

Kommer mer

Kommer mer

Styret

Leder Odd Martin Lein
Nestleder Øivind Hole
Styremedlem Stein Buvik
Styremedlem Pål Gulbrandsen
Styremedlem Alfred Jakobsen
Varamedlem
Neste Styremøte   5 September 2023

Arrangementskomite

Ingar Amlie
Erik Form Berntsen
Frank Hagen
Knut Olsen

Valgkomite

Rolv Rasmussen
Olav Nestende
Ole Bru Vatne

Kontrollkomite

Sturle Thune
Erik Bache Steen
Jarl Henriksen

Vedtekter

Scroll to Top